Habarlar

  • JIMA elektrolitik mis folga

    Iki taraplaýyn ýalpyldawuk elektrolitik mis folga 4,5μm ~ 15μm Iki taraplaýyn polatlanan elektrolitik mis folga iki tarapyň simmetrik gurluşy, misiň teoretiki dykyzlygyna ýakyn metal dykyzlygy, ýeriň gaty pes derejesi, ajaýyp uzalmagy we dartyş güýji bilen häsiýetlendirilýär. , ...
    Koprak oka
  • 6μm litiý batareýa mis folga, isleg boýunça durnukly ýokary ösüşiň ýokarky sikline girýär

    Mis folga ýuka bolmagyň tendensiýasy aýdyňdyr.2020-nji ýylda 6μm litiý batareýa mis folga bazaryň esasy akymyna öwrülip biler.Kuwwatly batareýalar üçin, bir tarapdan, 6μm litiý batareýa mis folga, energiýa dykyzlygy, has gowy fiziki aýratynlyklary we 8μm-den has durnukly himiki aýratynlyklary bar;o ...
    Koprak oka